Интернет реклама УБС

07.02.18

Як збільшити масовість занять фізичною культурою населенням

Картинки по запросу занятия фізкультурниковАналіз стану та перспективних напрямків визначає фізичну культуру як соціально-культурне і педагогічне явище, яке зберігає і розвиває найважливіший компонент генофонду нації - здоров'я, соціалізує особистість яка нею займається, формуючи не тільки фізичну досконалість, але і виховуючи духовно-моральні якості, розширює межі людських можливостей.
Поточний стан розвитку фізичної культури і спорту знаходиться в складному становищі, про що свідчить низький рівень масовості людей в Україні, які займаються фізичною культурою,
Потрібні середньострокові цілі, завдання та основні напрямки розвитку фізичної культури, які сприятимуть поліпшенню здорового генофонду нації і нарощувати людський потенціал - фізичну активність, що вносить великий внесок в життя країни і її громадян.

Потрібна розробка, просування, координація та ефективна реалізація державної політики в галузі розвитку фізичної культури серед населення, збільшення масовості занять, які спрямовані на формування здорового способу життя населення країни.
Пріоритетами розвитку фізичної культури є:
- підвищення масовості занять фізичною культурою, включаючи розвиток популярних і масових видів спорту, в тому числі національних видів спорту, формування серед населення особистої фізичної культури і здорового способу життя;
- поліпшення спортивної інфраструктури шляхом широкого поширення принципів державно-приватного партнерства та комерціалізації спорту.

Стан здоров'я населення України викликає обґрунтовану тривогу суспільства. Дане твердження засноване на узагальненні офіційних даних і результатів наукових досліджень, і підтверджується наступними симптомами:
- відсутність у населення особистої фізичної культури і незалучення до здорового способу життя;
 - поширеність шкідливих звичок. Так, 80 відсотків передчасної смертності пов'язане з чотирма найбільш поширеними факторами ризику: вживання тютюну - близько 30 відсотків; вживання алкоголю - близько 30 відсотків; нездорове харчування - близько 20 відсотків страждають ожирінням; низька фізична активність - масовість занять фізичною культурою і спортом сягає лише близько 10 відсотків;
- омолодження тих, які вважалися раніше «віковими» захворюваннями:
- 80 відсотків жінок репродуктивного віку мають певні відхилення в стані здоров'я;
- негативна динаміка стану здоров'я школярів. Серед першокласників відхилення в стані здоров'я становлять 20 відсотків, серед випускників загальноосвітніх шкіл вже 80 відсотків;
- більше половини юнаків допризовного віку не виконують норм і вимог з фізичної підготовки програмно-нормативних основ фізичного виховання.

Масовість занять фізичною культурою і спортом, незважаючи на позитивну динаміку і зростання за останні роки все ж менше 15-відсоткового показника, визначеного Всесвітньою організацією охорони здоров'я, як мінімального рівня масовості занять фізичною культурою і спортом, які забезпечують безпеку генофонду нації по компоненту «здоров'я».

Наприклад, в Англії масовість занять фізичною культурою і спортом становить 40 відсотків населення.

В Україні залишається низьким число тих, хто займаються фізичною культурою і спортом серед жіночої частини населення. Основні причини полягають у взаємозалежних між собою недостатньому фінансуванні, низькій заробітній платі працівників фізичної культури і спорту, відсутності відповідної інфраструктури, брак тренерсько-викладацького складу.

Сучасний стан просвітницької роботи в галузі фізичної культури дуже низький. У числі основних причин, поряд з недостатнім фінансуванням, технічним забезпеченням, виділяють відсутність інформаційно-пропагандистської та просвітницько-освітньої системи фізкультурно-спортивної галузі.

Спеціально проведений аналіз показує, що в рейтингу друкованих та телевізійних ЗМІ тема фізичної культури, спорту і здоров'я стоїть на віддаленому місці після соціально-політичних подій. Однак їх зміст має інформаційно-подієвий характер, в зв'язку з чим потреба в педагогічних, наукових, управлінських і спортивних кадрах, пов'язаних за родом своєї діяльності з галуззю фізичної культури і спорту, переживає в даний час глибокий інформаційний дефіцит.
В цілому аналіз показує, що стан агітаційно-пропагандистської роботи в сфері фізичної культури характеризується відсутністю цілеспрямованості, систематичності, координації і управління з боку державних і громадських органів управління фізичною культурою і спортом.
Відсутня міжвідомча, міжгалузева взаємодія з питань збереження і зміцнення здоров'я населення. Слабо розвинена профілактична медицина, особливо в регіонах України, відсутні інформованість і пропаганда населення про необхідність ведення здорового способу життя.
Змістові програми уроків фізичної культури в не переглядалися, внаслідок чого не відповідають сучасним вимогам. 
Для підвищення масовості занять населення фізичною культурою в містах та селах потрібна велика кількість спортивних майданчиків і полів, стадіонів з трибунами, плавальних басейнів, спортивних залів, лижних баз, фізкультурно-оздоровчих комплексів та інших спортивних споруд, баскетбольних і волейбольних майданчиків, футбольних полів, полів для гри в ручний м'яч, тенісних кортів, майданчиків для занять легкою атлетикою і др.
Потрібно відкриття нових спортивних клубів та секцій. 
Успішно розвивається форма - приватне підприємництво, яке функціонує за допомогою відкриття приватних клубів, секцій і надання фізкультурних послуг, які мають попит у населення. 
В даний час матеріально-технічна база фізичної культури і спорту характеризується недостатністю об'єктів, їх невідповідністю міжнародним стандартам і вимогам, нерівномірністю територіального розподілу, відсутністю сучасного устаткування і інвентаря. 
Ключові проблеми розвитку.
Аналіз поточного стану розвитку фізичної культури і спорту в Україні визначив основні системні проблеми, які стримують подальший розвиток галузі в довгостроковій перспективі. 
Перша проблема - інфраструктурна, що включає в себе недостатність об'єктів інфраструктури для занять спортом і фізичною активністю, їх невідповідність міжнародним стандартам і вимогам, нерівномірність територіального розподілу, відсутність сучасного обладнання та інвентарю. 
Друга проблема - технологічна, що включає в себе недостатність професійних кадрів, відсутність сучасних методик і технологій організації навчально-тренувального процесу і забезпечення необхідними засобами, відсутність професійного біолого-медичного і наукового супроводу. 
Третя проблема - маркетингова, що включає в себе низький рівень мотивації населення до занять фізичною культурою, відсутність різноманіття можливостей для реалізації активного способу життя і захоплення спортом, відсутність системної пропаганди користі і можливостей фізичної активності.
Четверта проблема - управлінська, що включає в себе концентрацію зусиль виключно на підготовку спортсменів високого класу з шкодою розвитку і пропаганди фізичної культури, відсутність стійких комунікацій між державою, суспільними і міжнародними інститутами розвитку спорта.

Стратегічний напрямок - розвиток фізичної культури і активності населення України. Мета - підвищення рівня масовості занять фізичною активністю. 
Завдання. Підвищення рівня забезпеченості спортивними спорудами та контроль їх якості: - будівництво площинних спортивних споруд для занять популярними серед населення видами спорту - футбол, бокс, волейбол, баскетбол, легка атлетика та ін .; - модернізація об'єктів спорту та занять фізичною активністю в загальноосвітніх установах; - забезпечення дотримання стандартів по матеріально-технічному забезпеченню інвентарем та обладнанням для занять фізичною культурою в загальноосвітніх установах усіх форм власності; - впровадження національних стандартів якості по відношенню до спортивних споруд та забезпечення їх реалізації на нових та існуючих об'єктах; - розширення можливостей для залучення бізнесу в створення спортивної інфраструктури через механізм державно-приватного партнерства. 
Завдання 2. Впровадження культури фізичної активності населення: - впровадження національних нормативних основ фізичного виховання (аналог ГПО) з системою заходів заохочень; - перегляд освітніх стандартів шкільної загальної освіти України з урахуванням необхідності оздоровлення нації; 
Завдання 3. Підвищення мотивації населення для фізично активного способу життя: - активне просування цінностей здорового способу життя та фізичної активності з залученням представників національної еліти і з використанням усіх форм і каналів передачі інформації; - впровадження скоординованої багаторівневої системи регулярних національних спортивних заходів, змагань, спартакіад по найбільш затребуваних видів спорту серед учнів освітніх установ, а також серед територіальних, муніципальних, місцевих утворень; - запуск масового руху «За здорову Україну», що включає в себе систему інформаційного супроводу, організацію мережі фізкультурних і спортивних заходів та подій, залучення благодійності та меценатства; - розробка спеціалізованих програм і створення платформи для фізичної активності населення різних вікових груп, починаючи від дошкільної і закінчуючи пенсійним віком; - культивування цінності здорового способу життя через інститут сім'ї шляхом запуску національної програми «Здорова сім'я - здорова нація». 
Завдання 4. - проведення систематичного моніторингу кількості людей, які займаються фізичною культурою, а також забезпеченості спортивною інфраструктурою, рівня якості навчально-методичного процесу. 
- модернізація існуючих спортивних споруд і залів і оснащення їх необхідним матеріально-технічним обладнанням та інвентарем;
 - підготовка і постійне підвищення кваліфікації лікарів спортивної медицини на базах провідних установ підготовки спортивних медичних кадрів; 

Існує також напрямок - розвиток національних видів спорту, таких як гопак, спас та ін. 
Пропаганда національних видів спорту і виведення їх на міжнародну спортивну арену:  - просування і популяризація національних видів спорту через інтернет-технології;
- випуск документальних фільмів, проведення дослідницьких робіт, включаючи наукові дослідження, проведення науково-практичних конференцій, видавничу діяльність; 
- розробка і забезпечення навчальних закладів методичними матеріалами з національних видів спорту; 

Напрямок - розвиток фізичної культури і спорту в регіонах України. 
Мета - підвищення рівня масовості занять фізичною активністю населення в кожній області. 
Завдання 1. Пропаганда занять фізичною культурою і спортом: - широке висвітлення спортивно-масових заходів в місцевих засобах масової інформації, в засобах соціальної реклами - рекламних щитах, банерах та ін.; 
- розробка комплексу рекомендацій щодо ведення здорового способу життя для сільського населення; 
- введення в оцінку діяльності органів місцевого самоврядування показників розвитку фізичної культури і спорту; 
- визначення пріоритетних масових видів спорту для кожної області з метою подальшого їх розвитку. 

Для виконання цього бачення будуть потрібні перетворення організаційно-штатної структури, підвищення ефективності внутрішніх процесів, вдосконалення інформаційного забезпечення, зміна зовнішніх комунікацій з іншими суб'єктами управління фізичною культурою і спортом. Метою планованих змін буде підвищення ефективності державного управленія. Головними завданнями в організаційно-управлінської області на майбутню перспективу буде розширення процесів отримання, обробки та аналізу інформації і ступеня розвитку фізичної культури в країні і вдосконалення методів і засобів управління в цій галузі; 

Реалізація завдання максимального збільшення масовості занять фізичною культурою народу України дозволить досягти позитивних тенденцій за основними показниками розвитку фізичної культури, залучити до систематичних занять фізичною культурою і долучити до здорового способу життя широкі маси населення, що матиме позитивний вплив на поліпшення якості життя громадян України. Підвищення рівня масовості занять фізичною активністю і спортом населення здійснить позитивний вплив на продуктивність праці і захист Батьківщини. Це сприятиме досягненню, в тому числі вищезазначеної мети шляхом створення умов для заняття фізичною культурою в регіонах, що здыйснить прямий вплив на якість життя населення.
Успішна реалізація інвестиційних проектів в галузі фізичної культури і спорту дозволить зберегти і розвивати наявні спортивні об'єкти, які знаходяться в жалюгідному стані і побудувати необхідні нові.
Підготував В. Іваненко

Немає коментарів:

Дописати коментар