Интернет реклама УБС

17.07.18

Інноваційні технології - в Україну

Результат пошуку зображень за запитом "Інноваційний розвиток"
Встановлення інноваційної моделі розвитку вимагає значного зміцнення реального сектора економіки та накопичення інституційного потенціалу для подолання структурного порогу. У цьому переконані члени комітету з питань промислової модернізації при ТПП України.

На думку членів комітету, для  встановлення інноваційної моделі розвитку України необхідно, зокрема, вийти на економіку надолуження, а саме залучити в державу західні технології для переробки місцевих ресурсів. Її суть полягає в імпорті сучасних технологій для організації переробних виробництв продукції, що має попит, зокрема на світових ринках.

Наслідком політики економічного надолуження має бути високе і тривале економічне зростання (не менше 5%) і значне зміцнення реального сектора (поява великої кількості переробних підприємств).

    «Нині на часі зміна іміджу України як території, де розробляються і впроваджуються передові технології. Зміцнення реального сектора необхідно розглядати як передумову виходу на інноваційну модель розвитку», – підкреслив перший віце-президент ТПП України Михайло Непран.

Інший важливий аспект – це розвиток технологій. Модель дуалістичного розвитку економіки робить акцент на ролі держави в технологічному прогресі. В економічному зростанні провідне місце відведено промисловості, що, в свою чергу, вимагає особливої уваги держави до розвитку факторів: капіталу, технологічного прогресу, підприємницького духу. Саме переробна промисловість зв’язує різні види діяльності в процес створення доданої вартості на території країни.

Окремої уваги потребують також розбудова інноваційної інфраструктури (технологічних і наукових парків, технологічних інкубаторів на базі університетів, навчально-ділових центрів, венчурних фондів), захист прав інтелектуальної власності. Роль держави (публічних фінансів) у цьому процесі має бути значною, якщо не вирішальною.      

    «Основні помилкові судження щодо ролі держави в інноваційній моделі розвитку – очікувати, що виключно бізнес, без участі держави, фінансуватиме науку; очікувати технологічного лідерства без здійснення індустріального переходу та зміцнення реального сектора економіки вірити в повну самодостатність ринку. Існують сектори, де «чистий» ринок не працює, особливо там, де зароджуються нові технологічні цикли. Тож помилково вважати, що окремі компанії матимуть високий авторитет за умови низького авторитету країни», – сказав Володимир Власюк, голова комітету з питань промислової модернізації при ТПП України.

 Щоб створити інноваційну модель розвитку України, необхідно вийти на економіку заповнення, а саме - залучити в державу західні технології для переробки місцевих ресурсів.

 Іноземний бізнес готовий співпрацювати з українським інноваційними компаніями.Країни Європи вже реалізували стратегії підтримки малого і середнього бізнесу в контексті впровадження нових технологій.  
У Німеччині проблемами бізнесу в процесі впровадження інновацій займаються окремі держустанови. Там існує ряд державних гарантій по кредитах для бізнесу. У Німеччині гарантовано повертають 80% від суми позики, а кредити під державні гарантії є довгостроковими - до 15 років. 
Схожа система підтримки діє і у Франції. Там працює єдиний спеціалізований інститут поруки - компанія з гарантій для венчурного інвестування. Вона надає гарантії за умови, що компанія проводить саме інноваційну діяльність. 
У той же час у Великобританії використовують концепцію «нейтрального оподаткування». Уряд спростив систему оподаткування і зменшив ставки. А малий бізнес отримав пільги на сплату податку на додану вартість. 
Поглиблення зв'язків України з інноваційно розвиненими державами, допоможе нам швидко розвинути інновації на виробництвах країни і залучити світових виробників розміщувати власні науково-виробничі центри.

Немає коментарів:

Дописати коментар