Интернет реклама УБС

17.02.14

Заробітна плата

Заробітна плата - це винагорода, обчислена,  як  правило,  у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
    Розмір заробітної  плати  залежить  від  складності  та  умов виконуваної   роботи,   професійно-ділових   якостей   працівника, 
результатів  його  праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації і максимальним розміром не обмежується.
Докладний аналіз поняття заробітної плати важливий передусім з точки зору оподаткування. Для працівника ж важливо розуміти, що заробітна плата - це періодична, регулярна виплата, яка здійснюється працівнику за виконання трудових обов'язків.
Розмір заробітної плати повинен бути встановлений

• колективним договором, локальними нормативними актами, що діють в організації. Місячна заробітна плата працівника, який повністю відпрацював за цей період норму робочого часу і виконав норми праці (трудові обов'язки), не може бути нижче мінімального розміру оплати праці.

Умови оплати праці, визначені трудовим договором, не можуть бути погіршені в порівнянні з встановленими трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами

Всі умови оплати праці закріплюються в:

• колективних договорах;
• локальних нормативних актах;
• трудовому договорі з конкретним працівником.

На рівні законодавства відповідні положення відсутні. Якщо ви не маєте на руках оригіналу трудового договору, в якому прописані обумовлені з організацією  умови праці, в організації немає колективного договору, відсутні локальні нормативні акти, що закріплюють діючу у даної організації систему оплати праці, вас з ними не ознайомили, вам не вдалося отримати завірену копію, то ваші права і законні інтереси знаходяться під загрозою.
Тому вкрай важливо для працівника мати завжди на руках документи, що підтверджують його право на оплату праці в певному розмірі, будь то трудовий договір або завірена організацією копія положення про оплату праці.
Якщо працівнику встановлюється маленький оклад і обіцяють платити більшу премію?
Вкрай поширеним узаконеним способом утиску прав працівника є практика встановлення працівникові слабкої окладної частини оплати праці та виплата більшої частини заробітної плати у вигляді премії.
Системи преміювання встановлюються колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами. Оскільки, на жаль, в більшості організацій колективні договори відсутні, у кращому випадку розмір, умови, порядок виплати премії регулюються самою організацією.
Зверніть увагу на те, що організація сама встановлює, коли і в якому розмірі вона зобов'язана виплатити працівникові премію. Очевидно, що умови такої виплати будуть максимально необтяжливими для організації. Це призводить до того, що на практиці частіше за все мова йде про те, що виплата премії проводиться за рішенням організації - «хочу плачу, не хочу не плачу». Тому якщо при прийомі на роботу вам обіцяють значний заробіток, більше 30% якого буде премією, це завжди тривожний дзвіночок. Погоджуючись на такі умови оплати праці, ви повинні розуміти, що організація в будь-який момент зможе обмежитися виплатою окладу (без премії) і можливості оскаржити його дії у вас швидше за все не буде.
Тому якщо ви, тим не менш, погоджуєтеся на такі умови оплати праці, то постарайтеся прояснити:

• умови і показники преміювання, тобто в яких випадках і за що платиться премія;
• чи має організація право при досягненні вами встановлених показників преміювання не виплатили вам премію і якщо так, то в обмежених ситуаціях або безумовно;
• чи є в організації положення про преміювання і чи можете ви отримати його завірену копію;
• чи відображені у вашому трудовому договорі умови і показники преміювання.

Не зайвим буде поговорити максимально детально про умови і показники преміювання вже при прийомі на роботу і записати слова представника організації на диктофон.

Коли і в якому порядку має виплачуватися заробітна плата?

Заробітна плата виплачується не рідше ніж кожні півмісяця в день, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, трудовим договором. При збігу дня виплати з вихідним або неробочим святковим днем виплата заробітної плати провадиться напередодні цього дня.
Заробітна плата виплачується працівникові, як правило, у місці виконання ним роботи або перераховується на вказаний працівником рахунок у банку на умовах, визначених колективним договором або трудовим договором. При виплаті заробітної плати організація зобов'язані в письмовій формі сповіщати кожного працівника про складові частини заробітної плати, яка належить йому за відповідний період, розміри і підстави зроблених утримань, а також про загальну грошову суму, що підлягає виплаті.
Якщо у Вашій організації заробітна плата виплачується один раз на місяць, це означає, що Вам щомісяця затримують виплату частини Вашої заробітної плати на 15 днів і відповідно до законодавства вони повинні нести за це матеріальну відповідальність.

Погоджуючись на виплату «чорної» заробітної плати, Ви погоджуєтесь на такі ризики:

• не одержати заробітну плату у разі будь-якого конфлікту з начальником,
• не одержати відпускні,
• не отримати в повному обсязі оплату листка непрацездатності,
• повністю позбутися соціальних гарантій, пов'язаних з скороченням, навчанням, народженням дитини та іншими ситуаціями.

Головний негативний наслідок отримання «чорної» заробітної плати для працівника - це його вразливість, повна залежність від свавілля організації, відсутність можливості ефективно відстоювати свої права, користуючись встановленими державними засобами захисту, оскільки ефективний захист своїх прав передбачає, що Ви можете підтвердити розмір встановленої вам заробітної плати. Отримання «чорної» заробітної плати позбавляє вас доказів. Тому головне завдання працівника, що одержує «чорну» заробітну плату, з першого дня роботи - збирати докази.

В якості доказів можуть використовуватися аудіо-чи відеозапис, платіжні відомості, записи телефонних переговорів, колишні трудові договори працівників, рекламні оголошення, відомості органів статистики, а також відомості, які можуть дати інші працівники про розмір своєї заробітної плати. Не слід також нехтувати тими самими «конвертами», в яких зазвичай видаються «чорні» суми, в тому випадку якщо на цих конвертах від руки вказані суми.

Чи можна змінювати умови оплати праці?

    Умови оплати праці (в тому числі розмір тарифної ставки або окладу (посадового окладу) працівника, доплати, надбавки і заохочувальні виплати) є обов'язковими для включення в трудовий договір. За загальним правилом, зміна визначених сторонами умов трудового договору, в тому числі переведення на іншу роботу, допускається лише за згодою сторін трудового договору. Тобто, як правило, повідомлення організації про те, що умови оплати праці зміняться, - це не більше ніж пропозиція, на яку ви відповідно до закону має право відповісти відмовою і не зазнавати жодних негативних правових наслідків цієї відмови.
   При переведенні  працівника  на іншу постійну нижчеоплачувану роботу  за  працівником зберігається  його  попередній   середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення.
     У тих випадках,  коли  в  результаті  переміщення  працівника зменшується заробіток з не залежних від нього  причин,  провадиться  доплата  до  попереднього  середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення.
   Разом з тим є випадки, коли організації надається право змінювати визначені сторонами умови трудового договору, в тому числі і умови оплати праці в односторонньому порядку, але з дотриманням визначеної законом процедури.З причин, пов'язаних зі зміною організаційних або технологічних умов праці (зміни в техніці і технології виробництва, структурна реорганізація виробництва, інші причини), якщо при цьому визначені сторонами умови трудового договору не можуть бути збережені, допускається їх зміна за ініціативою організації.
   Так, факт злиття кількох відділів сам по собі не дає права організації зменшувати зарплату їх співробітникам, оскільки в даній ситуації ніщо не говорить про неможливість збереження колишніх зарплат. Також не є підставою для односторонньої зміни визначених сторонами умов трудового договору прийняття рішення акціонерами або засновниками юридичної особи або «фінансова криза».
   У тих виключно рідкісних випадках, коли у роботодавця дійсно є підстави для зміни певними сторонами умов трудового договору в односторонньому порядку, він зобов'язаний дотримуватися передбачену законом процедуру їх зміни.
   Якщо ви отримали повідомлення про зміну умов трудового договору і зокрема умов оплати праці, то не слід писати на повідомленні «згоден», щоб це не могло бути згодом розцінено як зміна умов оплати праці за згодою сторін. Давати свою згоду на таку зміну потрібно тільки в тому випадку, якщо ви ДІЙСНО згодні.
   Тим часом не можна і відмовлятися від цих змін, оскільки це може бути розцінено як відмова від продовження роботи, що, як вже зазначалося вище, є підставою для припинення трудових відносин.
  Якщо ви вважаєте зміни умов трудового договору незаконними, з ними не згодні, але при цьому не бажаєте припиняти трудові відносини, настійно рекомендуємо вам писати на повідомленні про зміну (яке може також називатися повідомленням про зміну умов трудового договору) наступну фразу:
   «Зі зміною 52 5. Заробітна плата умов трудового договору не згоден. Від продовження роботи не відмовляюся. Буду оскаржувати дії роботодавця », після чого безпосередньо приступати до оскарження.

   Що робити якщо зарплата не виплачується?

   Існують кілька механізмів захисту від затримки заробітної плати.

• Звернення до суду з позовом про стягнення заробітної плати.
• Звернення до прокуратури.

   Працівник може  звернутися  до  комісії  по трудових спорах у  тримісячний строк  з  дня,  коли  він  дізнався  або  повинен  був  дізнатися  про  порушення  свого  права,  а  у  спорах про виплату  належної йому заробітної плати - без обмеження будь-яким строком.
   У разі  пропуску  з  поважних  причин  установленого   строку  комісія по трудових спорах може його поновити.
   Заява працівника,   що   надійшла   до   комісії,    підлягає обов'язковій реєстрації.

Звернення до суду з позовом стягнення заробітної плати.

  Зверніть увагу на те, що термін позовної давності по спорах про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати починає текти з моменту звільнення, так як порушення носить триваючий характер і обов'язок роботодавця щодо своєчасної та в повному обсязі виплату працівникові заробітної плати, а тим більше затриманих сум, зберігається протягом усього періоду дії трудового договору.
У той же час, оскільки не завжди можливо безпомилково визначити, має місце спір про виплату нарахованої заробітної плати чи ні, настійно рекомендується не затягувати зі зверненням до суду і звертатися до нього протягом трьох місяців з дня, коли виплата ПОВИННА БУЛА бути здійснена.

  Працівник може звернутися з заявою  про  вирішення  трудового спору  безпосередньо  до районного, районного у місті, міського чи 
міськрайонного  суду  в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або  повинен  був дізнатися про порушення свого права, а у справах 
про  звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.
     У  разі  порушення  законодавства  про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому 
заробітної плати без обмеження будь-яким строком.
     Встановлений    строк застосовується  і  при  зверненні  до суду вищестоящого органу або прокурора.
    Перш ніж звернутися до суду, переконайтеся, що Ви маєте в своєму розпорядженні доказами:

• трудових відносин з роботодавцем (копія трудової книжки, трудовий договір, наказ про прийом на роботу або показання свідків та інші докази);
• розміру належної Вам заробітної плати (трудовий договір, локальні нормативні акти організації, колективний договір, роздруківка з банківського рахунку, показання свідків і пр.);
• дати, коли заробітна плата була мала бути виплачена, або дати останньої виплати заробітної плати.

   Якщо якісь з документів знаходяться в розпорядженні організації або ФОП (наприклад, у вас на руках немає примірника трудового договору, в якому вказано розмір заробітної плати), доцільно спробувати усіма можливими способами роздобути їх ДО звернення до суду, оскільки ПІСЛЯ того, як організації стане відомо про те, що Ви звернулися до суду, зібрати достовірні докази стане набагато складніше.
    За загальним правилом, рішення суду набирають законної сили після закінчення строку на касаційне оскарження, а у разі, якщо рішення суду було оскаржено, після винесення касаційної ухвали. Проте відповідно до законодавства рішення про стягнення заробітної плати за три місяці звертаються судом до негайного виконання. Це означає, що виписати виконавчий лист Ви можете в день винесення рішення, а не в день вступу його в законну силу.

   Які грошові вимоги можна пред'явити організації , яка затримує заробітну плату?

   Оформляючи будь-які грошові вимоги до організації або ФОП, ви можете одночасно заявляти в суді вимогу про стягнення:

• компенсації.

При порушенні роботодавцем встановленого терміну виплати заробітної плати, оплати відпустки, виплат при звільненні та інших виплат, належних працівникові, організація або зобов'язані виплатити їх зі сплатою відсотків (грошової компенсації) від невиплачених в строк сум за кожний день затримки починаючи з наступного дня після встановленого строку виплати по день фактичного розрахунку включно. Розмір виплачуваної працівнику грошової компенсації може бути підвищений колективним договором або трудовим договором.
Обов'язок виплати зазначеної грошової компенсації виникає незалежно від наявності вини роботодавця. 
Як розрахувати суму компенсації:
СД x 0,5 Ст x Тзатримки = СумКомп,

де

СД - сума основного боргу по зарплаті;
Ст - процентна ставка, що діє в період затримки заробітної плати;
Тзатримки - кількість днів затримки заробітної плати.

Сума компенсації у Вас буде весь час змінюватися до тих пір, поки період затримки виплат збільшуватиметься. Це означає, що до кожного нового судового засідання необхідно буде готувати новий розрахунок позовних вимог і долучати їх.
• індексації заробітної плати у зв'язку зі зниженням її купівельної спроможності в зв'язку з інфляцією. Нарахування відсотків у зв'язку з несвоєчасною виплатою заробітної плати не виключає права працівника на індексацію сум затриманої заробітної плати у зв'язку з їх знеціненням внаслідок інфляційних процесів.
«Коефіцієнт знецінення», тобто індекс зростання споживчих цін, можна взяти з сайту управління статистики.
• компенсації моральної шкоди

   Моральна шкода, заподіяна працівникові неправомірними діями або бездіяльністю роботодавця, відшкодовується працівникові у грошовій формі. Суму моральної шкоди ви можете визначити довільно.

   Кримінальна відповідальність роботодавця за невиплату заробітної плати.

   Стаття 175. Невиплата заробітної плати, стипендії,пенсії чи других установлених законом виплат

     1. Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше чим за один місяць, вчинене умисно керівніком установи або організації незалежно від форми власності, -
     карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.
     2. Те саме діяння, якщо воно було вчиненене внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати,  стипендії, пенсії та других встановлених законом виплат, -
     карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
     3. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи Іншої встановленої законом виплати громадянам.

   Заяву про злочин, необхідно подавати в органи прокуратури за місцем знаходження організації або ФОП.
    В якості стимулюючої заходів для прискорення виплати затриманої заробітної плати така заява може бути використана.

В. Ф. Господаренко

Немає коментарів:

Дописати коментар