Интернет реклама УБС

21.02.14

Збереження суверенітету і територіальної цілісності України (юридичний коментар)

Поняття суверенітету і територіальної цілісності України розкрито в ст.2 Конституції. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Економічна та інформаційна безпека є важливими складовими національної безпеки України, під якою прийнято розуміти стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави від реальних і потенційних внутрішніх і зовнішніх загроз у державно - політичній, економічній, соціальній, екологічній та в інформаційній сферах .
Обов'язок, передбачений ч. 1 цієї статті, покладається на всі державні органи, органи місцевого самоуправління, підприємства, установи та організації, на всіх громадян України та їх об'єднання. Конституція також визначає спеціальний орган - Рада національної безпеки і оборони України, який координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.
Спеціальне завдання з оборони України покладається на Збройні Сили України, які відповідно до Закону України "Про оборону України" від 6 грудня 1991 є військовою державною структурою, призначеною для збройного захисту суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та неподільності України від нападу ззовні. Принципи побудови Збройних Сил України, їх чисельність і склад, порядок комплектування, дислокації та мобілізації визначаються Законом "Про Збройні Сили України" від 6 грудня 1991 р. та іншими актами законодавства України. Вони складаються з наступних видів: сухопутні війська (війська наземної оборони), військово -повітряні сили (війська оборони повітряного простору), військово - морські сили.
Справу державної безпеки Закон "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 покладає на Службу безпеки України - державний правоохоронний орган спеціального призначення. Цей закон уточнює: "На Службу безпеки покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково - технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально - підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб".
У завдання служби безпеки України також входить попередження та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.
Відповідно до Закону "Про державний кордон України" від 4 листопада 1991 державний кордон України є недоторканним  Будь-які порушення його рішуче припиняються. Закон визначає, що охорона державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах покладається на прикордонні війська України, а в повітряному просторі - на війська протиповітряної оборони України. Правовий статус Прикордонних військ України визначається Законом "Про Прикордонні війська України" від 4 листопада 1991 р.
У межах своєї компетенції у забезпеченні державної безпеки і захисту державного кордону беруть участь (сприяють ) внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України, правовий статус яких визначається Законом "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України " від 26 березня 1992 з наступними змінами, міліція, правовий статус якого визначається Законом " Про міліцію" від 20 грудня 1990 з наступними змінами, і деякі інші державні структури, правовий статус яких зараз визначається підзаконними актами.
Конституція передбачає, що Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можугь бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з іншого антиконституційним метою.
Конституційне положення про соціальний захист громадян України, які перебувають на військовій службі, та членів їх сімей знайшло свій розвиток у законах "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20 грудня 1991 р., "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" від 9 квітня 1992 з наступними змінами а також у відповідних розділах або статтях законів" про Службу безпеки України", "Про Прикордонні війська України","Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" та інші.
Згідно з Конституцією створення і функціонування будь-яких незаконних збройних формувань заборонено чинним законодавством, встановлена кримінальна відповідальність за найманство і створення не передбачених законодавством воєнізованих формувань чи груп. Зокрема, роз'яснено, що під воєнізованою слід розуміти формування або групу  які мають організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність і підпорядкованість, дисципліну, а також в яких проводиться військова або стройова чи фізична підготовка .
Положення про неприпустимість розміщення іноземних військових баз відповідає тому принципу Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р., за яким проголошено про її намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою.

Немає коментарів:

Дописати коментар