Интернет реклама УБС

22.02.14

Підстави дострокового припинення повноважень Президента України

Президент України обирається строком на п'ять років. Його повноваження, як правило, припиняються після закінчення цього терміну.Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. 

Можливе дострокове припинення повноважень Президента України за наявності підстав, передбачених Конституцією України і дотримання конституційно визначеної процедури 

У Конституції України дано вичерпні підстави для дострокової відставки Президента України, Згідно ст 108 Конституції України підстави дострокового припинення повноважень Президента України є: 1) відставка, 2) неможливості виконання своїх повноважень за станом здоров'я; 3) усунення з поста в порядку імпічменту; 4) смертність. Президента України можна відправити у відставку тільки за наявності вищевказаних підстав. Всі інші підстави вважаються нелегітимними.

Відставка Президента України - добровільне припинення ним своїх повноважень Заява Президента України про відставку повинно проголошуватися ним особисто на засіданні Верховної Ради України Ця конституційна а процедура враховує світовий досвід дострокового припинення повноважень Презідентта. 

Юридичний факт неможливості виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я як підстава дострокового припинення його повноважень повинен встановлюватися на засіданні Верховної Ради України в умовах гласності і відкритості. 

Цей факт має підтверджуватися рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу.

Підставою для прийняття такого рішення Верховною Радою України є письмове подання Верховного Суду України за зверненням Верховної Ради України і медичний висновок. Сам по собі медичний висновок не є підставою для дострокового припинення повноважень Президента України. Необхідно ще й письмове подання Верховного Суду України, яке містить юридичну оцінку медичному висновку. 

Однією з найскладніших процедур дострокового припинення повноважень Президента України є процедура відсторонення його з посади в порядку імпічменту, тобто відсторонення від посади, згідно ст. 11 листопада Конституції України.

 Презідент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Ініціювання питання про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту здійснюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. Вирішенню цього питання Верховною Радою Україн має передувати парламентське розслідування Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію. 

Спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України є колегіальним тимчасовим органом Верховної Ради України, який утворюється у складі народних депутатів України, спеціального прокурора і спеціалізованих слідчих, завданням якої є проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України поданні про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. 

Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України. За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу п приймає рішення про звинувачення Президента України. 

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома чвертями від її конституційного складу Розгляду цього питання має передувати ти перевірка справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновки Верховного Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину. 

У разі дострокового припинення повноважень Президента України виникає питання про легітимне виконання його обов'язків до обрання нового Президента України. Відповідно до статей 108 109, 110, 111 Конституціі України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України обмежене коло обов'язків покладається на Голову Верховної Ради України . 

Голова Верховної Ради України, в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 26-810-1322,24,2527,28 ст 106 Конституції України 

Обов'язки Президента України Голова Верховної Ради України повинен виконувати до 90 днів, оскільки за Конституцією України ч 5 ст 103) протягом цього періоду повинні бути проведені вибори нового Президента Украіни.

Євгенія Колоденко

Немає коментарів:

Дописати коментар