Интернет реклама УБС

11.06.15

Нужда, потреба і запити людини і економічні блага

Нужда - це випробовуваний людиною недолік чогось необхідного.
Потреби можна розділити на: 
Фізичні - їжа, одяг, безпека.
Соціальні - потреба в спілкуванні і прихильності.
Індивідуальні - потреба в знаннях і самовираженні

Потреба
Потреба - це потреба, яка прийняла специфічну форму відповідно до культурного рівня і індивідуальністі людини.
Так, наприклад, відчуваючи голод американець думає про гамбургер, росіянин про пельмені, а японець про суші.
Потреби людей практично не обмежені. Потреби, підкріплені купівельною спроможністю, переходять у категорію запитів.
Наприклад, на підставі своєї купівельної спроможності кожен покупець вибирає такий автомобіль, який максимально задовольняє його потреби в безпеці, престиж і комфорт.
Запити
Запити - потреби людини, підкріплені його купівельною спроможністю.
Якщо уважно придивитися, то можна помітити, що великі компанії знають про нас практично все. Вони вкладають великі кошти у часом здавалося безглузді маркетингові дослідження. Ви п'єте каву сидячи перед монітором, а вони знають скільки ложок цукру ви поклали в стакан.
Максимально повне розуміє потреб, потреб і запитів необхідно для розробки маркетингової стратегії.
Потреби людини і економічні блага
Потреби - об'єктивна потреба людини або групи людей в чому-небудь, необхідному для підтримки життєдіяльності і розвитку організму й особистості.
Благо - це річ, засіб, все те, що задовольняє людські потреби і відповідає цілям і прагненням людей.
Найбільш поширеним є підрозділ благ на матеріальні та нематеріальні. Матеріальні блага включають: природні дари природи (земля, повітря, клімат), продукти виробництва (будівлі, машини, продукти), відносини з присвоєння матеріальних благ (патенти, авторські права). Нематеріальні блага - це блага, що впливають на розвиток здібностей людини, створюються в непроізводтсвенной сфері: охорона здоров'я, освіта, мистецтво, кіно, театр, музей.
Блага поділяються на безмежні і обмежені (економічні).
Неекономічні блага (безмежні) надаються природою без докладання зусиль людини. До економічних благ відносяться ті блага, які є об'єктом або результатом економічної діяльності, тобто які можна отримати в обмеженій кількості в порівнянні з потребами, які вони можу задовольнити.
Економічні блага поділяються на:
Споживчі блага - ті, які безпосередньо задовольняють потреби людей (їжа, житло)
Засоби виробництва - блага виробничого характеру (верстати, обладнання, корисні копалини).
Розрізняють блага: взаємозамінні (володіють здатністю задовольняти потреби за рахунок один одного. Напр: маргарин і масло) і взаємодоповнюючі (задовольняють потреби лише в комплексі один з одним напр: автомобіль і бензин).
Більшість економічних благ створюється в процесі виробництва.
Виробництво - це процес створення економічного блага.
Товар - це продукт праці, здатний задовольнити яку-небудь людську потребу і призначений для обміну.
Людські потреби можна розділити на економічні та неекономічні, сезонні і несезонні.
Класифікація людських потреб
У своїй сукупності людські потреби безмежні, хоча потреба в якомусь окремому благові має свю фізіологічну межу. Так, наприклад, потреба у видаленні зуба обмежується кількістю зубів, а потреба у сніданку - нашим апетитом, проте потреби в медичних послугах і в продуктах харчування в цілому безмежні і обмежуються лиш їх кількістю в деякий проміжок часу.
Відомий англійський економіст Альфред Маршалл (1842-1924), автор одного з перших підручників з економічної теорії "Принципи економічної теорії", ділив потреби на:
Первинні (потреба в їжі) і 
Вторинні (читання)
Абсолютні (потреба в одязі) і Відносні (машини для виробництва одягу)
Вищі (духовний розвиток) і Нижчі (фізіологічні)
Невідкладні і які можуть бути відкладеними
Загальні і Особливі (сформовані під впливом традицій)
Звичайні та зумовлені надзвичайними обставинами
Індивідуальні та колективні
Приватні та Державні (потреба в обороні)
Широку популярність здобула теорія ієрархії потреб Маслоу:
Відповідно до цієї теорії потреби людини розвиваються від нижчих до вищих, і індивідуум повинен спершу задовольнити потреби нижчого порядку для того, щоб виникли потреби вищого рівня.

Козюк Олександр

Немає коментарів:

Дописати коментар