Интернет реклама УБС

27.11.16

Правові аспекти використання імені людини

Ім'я - це те, з чим ми народжуємося. Воно супроводжує людину все його життя.
А що таке ім'я з точки зору права? Чи можна використовувати ім'я людини? Як і для чого? Чи можна захистити своє право на ім'я? Ці та інші питання час від часу виникають у кожної людини.
Хтось хоче використовувати ім'я іншої людини, але не знає, чи можна. Просто ім'я і так багато різних питань.

Цивільний кодекс України визначає ім'я громадянина як власне ім'я, прізвище та по батькові, якщо інше не випливає із закону або національного звичаю.
Наприклад, Марія Петрівна Іваненко - ім'я, що включає власне ім'я (Марія), по батькові (Петрівна) і прізвище (Іваненко). Традиційно для України
Григорій Тарасенко - теж ім'я. Але включає воно власне ім'я (Григорій) та прізвище (Тарасенко). По батькові може і не бути. У цьому випадку в свідоцтві про народження і паспорт людини буде тільки власна назва і прізвище. Хто вирішує - буде у людини по батькові чи ні? Сама людина або його батьки, якщо людина ще поки невеликий.
Сімейний кодекс України передбачено право дитини на ім'я, по батькові та прізвище. Ім'я дається дитині за згодою батьків. По батькові традиційно присвоюється за іменем батька. Прізвище дитині також визначають батьки - за прізвищем матері або на прізвище батька. Якщо прізвища однакові, питання вирішується сам собою.

Використання імені громадянина.
Ім'я фізичної особи або його псевдонім можуть бути використані тільки за згодою цієї особи іншими особами в їх творчій діяльності, підприємницькій або іншій економічній діяльності способами, що виключають введення в оману третіх осіб щодо тотожності громадян, а також виключають зловживання правом в інших формах.
З якою метою може бути використано ім'я громадянина?
Припустимо, людина згодна на використання його імені в найменуванні громадської організації і хотів би надати таку можливість. Як це оформити? Куди звертатися? Все просто. Потрібно написати на папері згоду на використання імені.
Наприклад, так. "Я, Смирненко Іван Костянтинович, висловлюю свою згоду на використання мого імені в найменуванні Музею прикладного мистецтва імені Івана Смирненка. Дата. Підпис".
Згода необхідно в даному випадку музею для того, щоб використовувати ім'я громадянина в своєму найменуванні на законних підставах і уникнути можливих претензій з боку власника імені в майбутньому.

Потрібно пам'ятати, що якщо згоду на використання імені передбачається використовувати в іншій державі, то такий документ повинен бути відповідним чином легалізований. В такому випадку підпис на згоду слід засвідчити нотаріально. Процедура легалізації документів здійснюється органами юстиції держави, за законом якої оформлений документ.

Захист права на ім'я.
Шкода, заподіяна громадянинові в результаті порушення його права на ім'я або псевдонім, підлягає відшкодуванню. Суму грошової компенсації встановлює суд.
При використанні імені способами або у формі, які зачіпають його честь, применшують гідність чи ділову репутацію, громадянин вправі вимагати спростування, відшкодування заподіяної йому шкоди, а також компенсації моральної шкоди....

Незаконне використання імені

Цивільне законодавство України забороняє використовувати чужі імена без згоди громадянина. Громадянин цілком має право на захист свого імені, яке було використано незаконно.
Цікава справа була розглянута в Кіровограді, коли стосовно співробітника міліції, його підлеглий від його імені написав скаргу на іншого міліцейського начальника на сайт обласної адміністрації. В даному випадку суд визнав незаконним використання чужого імені і стягнув грошову компенсацію з винного.

Правова аргументація, яка необхідна для захисту від незаконного використання імені громадянина.
Згідно цивільного законодавства захисту підлягають нематеріальні блага, порушені у зв'язку з поширенням про громадянина відомостей, недоторканність яких спеціально охороняється Конституцією України і законами, і поширення яких може завдати моральну шкоду навіть в разі, коли ці відомості відповідають дійсності і не ганьблять честь, гідність та ділову репутацію позивача.
З огляду на специфіку правовідносин, з посиланням на те, що в силу статей ЦК України право на ім'я, поряд з іншими нематеріальними благами і особистими немайновими правами, належать громадянину від народження або в силу закону, вони є невідчужуваними і не передається іншим способом.
При цьому нематеріальні блага захищаються відповідно до цього Кодексу та інших законів у випадках і в порядку, передбачених ними, а також в тих випадках і тих межах, в яких використання способів захисту цивільних прав випливає із суті порушеного нематеріального права і характеру наслідків цього порушення.
Відповідно до цивільного законодавства України громадянин набуває і здійснює права та обов'язки під своїм ім'ям, що включає прізвище та власне ім'я, а також по батькові, якщо інше не випливає із закону або національного звичаю. У випадках і в порядку, передбачених законом, громадянин може використовувати псевдонім (вигадане ім'я).
Таким чином, ім'я громадянина, під яким він набуває і здійснює права та обов'язки є правовим засобом його індивідуалізації. Право на ім'я об'єднує в собі: а) право мати ім'я; б) право змінити ім'я; в) право самостійно використовувати ім'я, набуваючи під ним права і обов'язки; г) право дозволяти іншим особам виступати від свого імені в якості представників; д) право на захист імені.
В силу закону придбання прав і обов'язків під ім'ям іншої особи не допускається.
Встановлено, що громадянин набуває права і обов'язки під свої ім'ям; у випадках і порядку, встановлених законом, він може використовувати псевдонім; використання чужого імені не допускається.
В силу цивільного закону неприпустимі випадки придбання прав і обов'язків під ім'ям іншої особи. Заборона пов'язаний з тим, що право на ім'я - нематеріальне благо, що не відчужується і не передається іншим чином.
Конституційне право на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, захист своєї честі і доброго імені є статичним, тобто існує без необхідності здійснення носієм цього права будь-яких дій, тому воно саме по собі нікого, в тому числі власника права на поширення інформації , не торкається.
Конституційне право на свободу слова і думки, вільно шукати, одержувати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію будь-яким законним способом, в свою чергу, є правом динамічним, оскільки вимагає вчинення дій по його реалізації, що може зашкодити правам інших осіб.
Таким чином, носій цього права стає одночасно зобов'язаним дотримуватися іншого конституційного права - про те, що здійснення прав і свобод людини і громадянина не повинно порушувати права і свободи інших осіб, в тому числі і право людини на ім'я.

І. Друженко
В. Орел

Немає коментарів:

Дописати коментар