Интернет реклама УБС

25.03.20

Забезпечити розвиток і підйом харчової промисловості

80 відсотків виробленої в Укпаїні продукції сільського господарства реалізується у вигляді сировини, без переробки - і, відповідно, за цінами, що не дозволяє виробникам працювати рентабельно. Така реальність.  Така ситуація повинна кардинально змінитися шляхом розробки державної програми розвитку агропромислового комплексу України.

Підйому аграрного сектора перешкоджають в тому числі нерозвиненість системи переробки сільгосппродукції і, як наслідок, висока частка імпорту. Потрібно будувати і піднімати продуктивність підприємств сільгосппереробки в Україні. Наприклад, треба виробляти макарони та інші види продукції з пшениці, а не продавати за кордон зерно. Такі заводи треба будувати, щоб переробляли зерно, овочі, фрукти та ін, створюючи продукцію з високою добавленою вартістю. Будувати переробні підприємства по молоку, по м'ясу і використовувати їх на повну потужність,а не на 50-60 відсотків.
Повинен бути рух на шляху до створення власних конкурентоспроможних виробництв з переробки сільськогосподарської продукції. Державна програма розвитку АПК повинна передбачати в тому числі формування системи заготовок і поставок того, що виростили, надоїли або вигодували фермерські господарства,  або дрібні сільгосппідприємства, особисті підсобні господарства,  на переробні підприємства. Це може вирішити проблему завантаження таких заводів і цехів, які сьогодні відчувають дефіцит в якісній сировині. Крім того, потрібне державне субсидування інвестиційних витрат на будівництво і модернізацію підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, а також підприємств харчової промисловості. Але цим заходи державної підтримки, звичайно ж, не вичерпуються.
Повинні бути механізми, які стимулюють створення вітчизняного бренду продукції переробки сільськогосподарської сировини та збільшення обсягів експорту продовольчих товарів з високою доданою вартістю. Також повинні передбачатися заходи щодо сертифікації переробних підприємств з урахуванням міжнародних вимог, навчання і підвищення кваліфікації їх керівників і фахівців.
З урахуванням сировинного потенціалу країни пріоритетні види
 переработкі- це молоко, м'ясо, шкури і шерсть, олійні та зернові культури, плоди та овочі, цукрові буряки, картопля.. Має бути проведена ревізія всіх існуючих в країні підприємств сільгосппереробки і сформована максимально повна база даних, що включає всіх виробників. Щоб забезпечити завантаження існуючих потужностей підприємств сільгосппереробки, вони мають забезпечуватись доступом до кредитів для поповнення оборотних коштів. Повинна надаватися державна допомога в модернізації діючих підприємств. Також мають бути пільги при створенні нових переробних виробництв. У регіонах, гле є найвищий сировинний потенціал має бути надана державна підтримка в будівництві нових інноваційних заводів, "безлюдних" заводів-автоматів, придбання, в тому числі на основі лізингу, новітнього обладнання, що використовує передові технології, в т.ч. роботизованих автоматичних переробних ліній.
При зростанні виробництва збільшаться податкові відрахування. Всі ці заходи по розвитку харчової промисловості України також посилять фундамент продовольчої безпеки країни особливо, з огляду на надзвичайні ситуації з продовольством які виникають у зв'язку з введенням в Україні карантинних заходів протидії поширенню епідемій вірусів, таких як коронавірус.

Підготував Василь Вільха

Немає коментарів:

Дописати коментар