Интернет реклама УБС

11.08.21

Студентський кредит від держави


Як відомо навчання потребує великих грошових витрат. Та хто б що не говорив, найкраща інвестиція – це інвестиція в освіту. Трапляється таке, що інвестувати хочеться, проте ресурсів для цього нема. На такий випадок на законодавчому рівні передбачено отримання пільгових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Такий кредит здобувачам освіти певного року (років) навчання за однією і тією самою освітньо-професійною (освітньою) програмою (спеціальністю) надається тільки один раз.

Хто ж може отримати кредит для навчання?

Отримати кредит для навчання мають змогу особи визначені у пункті 1 "Порядку та умов надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти" , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 975 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 2; 2019 р., № 62, ст. 2154), а саме:

1) особи, визнані учасниками бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

2) діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

3) діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

4) діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також дітям осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;

5) діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

6) діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.

Як отримати кредит для навчання?

При вступі в ВНЗ абітурієнту потрібно написати відповідну заяву, на основі якої приймальна комісія закладу освіти, за результатами складення вступних випробувань приймає рішення щодо його зарахування з оплатою навчання за рахунок пільгового кредитування. Крім цього, пільгове кредитування може бути надане студентам закладу, які вже в ньому навчаються. Реєстр одержувачів пільгового кредиту затверджується керівником закладу освіти на навчальний рік. 

Заклади освіти протягом 15 робочих днів після затвердження реєстру одержувачів пільгового кредиту подають до органу, що довів закладу освіти бюджетні асигнування для пільгового кредитування, інформацію щодо одержувачів кредиту за встановленою ним формою. Після чого, пільговий кредит надається одержувачу кредиту на підставі угоди, форма якої затверджується МОН.

У разі коли одержувач кредиту є неповнолітньою особою, угода укладається з одним з його батьків або особою, яка є його законним представником. Протягом одного календарного року після досягнення повноліття одержувачем кредиту між закладом освіти і одержувачем кредиту укладається нова угода із збереженням усіх істотних умов попередньої угоди.

Які умови погашення кредиту?

Пільговий кредит повертається із сплатою 3% річних суми заборгованості за кредитом протягом 15 років починаючи з 12 місяця після здобуття одержувачем кредиту в установленому порядку відповідного рівня освіти до державного або місцевого бюджету з виплатою щороку однієї п’ятнадцятої частини загальної суми одержаного кредиту та відсотків за користування ним. 

Одержувач кредиту, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом. У разі народження першої дитини під час повернення кредиту звільнення від сплати відсотків здійснюється з року державної реєстрації народження дитини. Одержувач кредиту, який має двох дітей, сплачує 75 відсотків суми заборгованості за кредитом, а одержувач кредиту, який має трьох і більше дітей, - 50 відсотків. У разі народження другої (третьої) дитини під час повернення кредиту одержувач кредиту сплачує зменшену суму заборгованості за користування кредитом з року державної реєстрації народження дитини.

Кредит та відсотки за користування ним не повертаються в разі смерті одержувача кредиту або встановлення йому інвалідності I групи на момент виплати.

Одержувач кредиту, який після закінчення закладу освіти працював безперервно за фахом не менше ніж п’ять років за основним місцем роботи у державному або комунальному закладі чи установі, що розташовані у сільській місцевості, кредит та відсотки за користування ним не повертає, що підтверджується щороку на момент оплати довідкою з місця роботи.

Юлія Кишковська


 


 


 

Немає коментарів:

Дописати коментар