Интернет реклама УБС

24.11.21

Енергетика Франції і фактор вирішення проблем екології


Автор

Олександра РуденкоПід час переговорів, проведених Францією на тему екології були визначені основні напрямки роботи: захист і поліпшення навколишнього середовища, здоров'я, екології та боротьба з кліматичними змінами. Франція хоче використовувати в чотири рази менше енергії і сировини, оскільки у Франції енергетичні ресурси обмежені, та водночас підтримувати існуючий рівень національного добробуту.

Існує подвійна мета: 

Обмежити вплив французької економіки на коливання цін на енергоносії. Зокрема, розвивати національне виробництво енергії. 

Забезпечити достатню потужність, щоб вирішувати проблеми нестачі енергії. Наприклад, уникнути відключення електроенергії, забезпечити наявність сховищ газу, тощо.

Важливо забезпечувати доступ до якісного джерела енергії за конкурентоспроможною ціною людям із низьким доходом. Частину французького способу управління енергією складає оподаткування, регульовані тарифи, зобов'язання постачання, рівне ставлення до споживачів, тощо.

Франція визначила чотири основні цілі:

Сприяти національній енергетичній незалежності та гарантувати безпеку постачання.

Захист здоров'я людини та навколишнього середовища.

Забезпечити конкурентоспроможність цін на енергоносії.

Гарантувати соціальну згуртованість шляхом забезпечення доступу до енергії для всіх.

 Щоб досягнути поставлених цілей, використовуються чотири засоби: 

Контроль над використанням енергії за допомогою низки стимулів та програм. Наприклад, схема сертифікатів енергозбереження, податкових пільг. Принцип дії енергозберігаючих сертифікатів ґрунтується на зобов'язанні державних органів, що покладаються на продавців енергоресурсів, економити енергію протягом певного періоду. 

Урізноманітнення енергетичних джерел шляхом збільшення використання відновлюваних джерел енергії та збереження ядерного варіанту відкритим. 

Розробка енергосистеми та потужностей накопичення, щоб підвищити безпеку енергопостачання Франції.

Дослідження та розробки в галузі енергетики, щоб вирішити довгострокові завдання щодо енергоємності та споживання відновлюваних джерел енергії.

З метою забезпечення підґрунтя для концепції «Чотири цілі та чотири засоби», були визначені стратегічні цілі:

кварталізація викидів CO2 до 2050 р.;

середнє зниження кінцевої енергоємності щонайменше на 2% на кожен рік з 2015 року та 2,5% з 2015 до 2030 року; 

зниження до 2030 року викидів парникових газів на 40% від рівня 1990 року;

скорочення використання викопних видів палива до 2030 року на 30% від рівня 2012 року;

збільшення частки відновлюваної енергетики до 2030 року до рівня 32% від загального споживання енергії і до 40% у виробленні електроенергії;

скорочення енергоспоживання до 2050 року на 50% від рівня 2012 року;

зниження обсягу захоронення сміття до 2025 року на 50% від рівня 2012 року;

диверсифікація пулу генеруючих потужностей і скорочення до 2025 року частки атомної енергетики до 50%.

Щоб зменшити енергетичну залежність Франції, було вирішено зробити акцент на розвитку відновлюваних джерел енергії. Це також забезпечить довгострокове постачання без викидів парникових газів. 

Щоб скоротити енергоспоживання, планується модернізація теплоізоляційних систем і будівництво енергозберігаючих будинків. В рамках даної програми заплановано надавати безвідсоткову «еко-позику» для модернізації теплоізоляційних систем приватних будинків і квартир. Позика призначена не тільки для осіб з низькими доходами, її можуть отримати і люди з доходом до 30 тисяч євро. Знижено також оподаткування під час виконання таких заходів та визначені податкові пільги, які дозволяють відняти частину вартості ремонтних робіт, спрямованих на підвищення енергозбереження житла.

Для зменшення викидів СО₂ заплановано збільшувати популярність високошвидкісних залізниць, розвивати залізничний вантажний транспорт за рахунок будівництва спеціальних залізничних магістралей і відновлення покинутих шляхів, розвивати річковий і морський транспорт, порти для перевезення вантажів. 

Для зниження викидів шкідливих газів приватного автотранспорту прийнята система страхування, за якої сума страхової премії залежить від екологічності автотранспорту та державна підтримка надається саме розробникам гібридного та електричного видів автотранспорту.

В останні роки Францією розглядалось питання відмовитись від атомної енергетики, вважаючи її застарілою, дорогою та небезпечною. Французький парламент змушений був у 2015 році прийняти рішення, яке мало скоротити частку атомної енергетики в енергобалансі країни з 70% до 50% до 2025 року. Однак у 2020 році було оголошено про рішення Е. Макрона відновити будівництво АЕС. Енергетичному концерну EDF (Électricité de France) було доручено розробити проект з введення в дію шести атомних реакторів нового покоління з 2021 року. Німеччина пропонує напрям руху країн ЄС до альтернативних джерел енергії.  

Члени ЄС не можуть виробити єдину позицію в цьому питанні енергетичного майбутнього в Європі. В Німеччині провідне місце займають альтернативні джерела енергії, які є набагато дорожчими від атомної енергії. Тому у Франції ціна за кіловат/годину коштує 16,9 центів на відміну від Німеччині, де кіловат/годину коштує 31,47 центів. 

Незважаючи на всі ризики, без атомної енергетики французам важко прожити, адже вона забезпечує 71% електрики. Це ставить Францію на перше місце у світі за часткою атомної енергії в енергобалансі країни.

Французи впевнені, що атомна енергетика має великі переваги перед альтернативними видами енергії. Атомна енергетика не залежить від умов навколишнього середовища і забезпечує безперервний цикл роботи. По-друге, атомна енергетика не виділяє двоокису вуглецю. Атомна енергетика вважається чистою з екологічної точки зору. Однак потрібно утилізувати ядерні відходи. Це проблема, але в реакторах нового типу ця проблема успішно вирішується.

І Німеччина і Франція проводить наукові роботи по створенню в майбутньому термоядерних електростанцій. 

Список використаних джерел:

Е. Колнооченко. Франция: энергетика и экология [Електронний ресурс] / Е. Колнооченко // «Бюждет» – Режим доступу до ресурсу: http://odz.gov.ua/lean_pro/progress/francia.pdf.

Учасники COP26 визнали необхідність зведення до нуля викидів СО2 до 2050 року [Електронний ресурс] // Інтерфакс-Україна. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://ua.interfax.com.ua/news/greendeal/778732.html.

Немає коментарів:

Дописати коментар