Интернет реклама УБС

17.04.15

Індексація заробітної плати

Якщо в якості причини, що викликала звернення до керівництва з приводу підвищення зарплати, співробітник назве підвищення цін, падіння долара, то це досить переконливий аргумент. І в цьому випадку його звернення можна розглянути позитивно.
 

Основні нормативно- правові акти, що регулюють індексацію заробітної плати
    
1 . Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 № 1282 -XII. Дуже загальний закон. Конкретики в ньому майже немає , але основні принципи індексації заробітної плати містяться саме там . 

 2 . Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 17.07.2003 № 1078 . На конкретних прикладах можна побачити , яким чином проводити індексацію заробітної плати .
    П
орядок проведення індексації заробітної плати був змінений Постановою КМУ від 13 червня 2012 № 526. 


Основні терміни.
 - Індекс споживчих цін (те ж , що й індекс інфляції) - показник, що характеризує зростання або падіння рівня цін на товари і послуги. Визначається у відсотках до попереднього місяця.  
Найбільш спрощений приклад (насправді розрахунок складніше) : станом на початок березня певний товар коштує 100 грн. За березень його ціна зросла на 2 грн. Це означає , що індекс інфляції за березень становить 102 %. 
- Поріг індексації - величина індексу споживчих цін наростаючим підсумком, яка дає право на індексацію заробітної плати. Становить 101 %. Тобто, коли індекс споживчих цін наростаючим підсумком перевищив поріг індексації, заробітна плата повинна індексуватися. 
 -Базовий місяць - місяць, за який не здійснюється розрахунок індексу споживчих цін наростаючим підсумком. Розрахунок починає проводитися з місяця, наступного за базовим. (Винятком є місяць прийняття працівника на роботу. Для нього є окрема норма Постанови № 1078).
- Коефіцієнт індексації - показник, за допомогою якого розраховується сума індексації.    
Індексацію зобов'язані проводити всі без винятку роботодавці : підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання, а також фізичні особи, які використовують працю найманих працівників. 
Основний принцип проведення індексації заробітної плати
 Пункт 4 Порядку № 1078 містить загальне правило визначення суми індексації заробітної плати: «Сума індексації грошових доходів громадян визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків». Величина приросту індексу споживчих цін розділена на сто відсотків є не чим іншим, як коефіцієнтом індексації.  
 Згідно з пунктом 1-1 Порядку № 1078 підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін. 
 За загальним правилом, індексації підлягають грошові доходи населення, отримані ними в гривнях на території України, що не мають разового характеру. Перелік доходів, що підлягають індексації визначено у статті 2 Закону № 1282 -XII. При цьому цією статтею передбачено, що Кабінет Міністрів України може встановлювати інші об'єкти індексації ніж ті, що передбачені Законом. Пункт 2 Постанови КМУ № 1078 встановлює більш конкретний перелік видів доходів, які підлягають індексації. Серед них нас цікавлять, в першу чергу, доходи у вигляді заробітної плати. 
Відповідальність за непроведення індексації 
Суми індексації є заробітною платою. Тому відповідальність за її невиплату прирівнюється до відповідальності за невиплату заробітної плати. Штрафи передбачені статтею 41 Кодексу України про Адміністративні правопорушення, а саме, невиплата або несвоєчасна виплата індексації може каратися штрафом у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1700 грн.) .Згідно з пунктом 4 Порядку № 1078 «У разі несвоєчасної виплати сум індексації грошових доходів громадян провадиться їх компенсація відповідно до законодавства.». Оскільки індексація прирівнюється до заробітної плати то і компенсуватися вона повинна так само, як і заробітна плата. Механізм прописаний у «Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» затвердженому Постановою КМУ від 21 лютого 2001 № 159.
С. Малий

Немає коментарів:

Дописати коментар