Интернет реклама УБС

14.09.14

Прогресивна схема оподаткування: перспективи введення

Українське законодавство не передбачає диференційовану шкалу оподаткування залежно від рівня доходів.Однак у даний момент все частіше можна почути думку про те, що плоска шкала не повною мірою задовольняє сучасні реалії. Перспективи введення прогресивного оподаткування широко обговорюються на різному рівні. Необхідно визначити обгрунтованість таких політичних вимог, позначити перспективи введення прогресивного оподаткування.Чи варто змінювати чинні норми податкового права? Для цього визначимося, що являє собою прогресивна система оподаткування.При прогресивному оподаткуванні з ростом податкової бази зростає ставка податку. Це дозволяє отримати певні економічні вигоди ( що виражаються, наприклад, у зростанні податкових надходжень до бюджету), а також сприяє зняттю соціальної напруги в державі. Так як в Україні більшість областей є дотаційними, збільшення доходів регіональних бюджетів (за рахунок збільшення оподаткування певної частини осіб) могло б сприяти їх розвитку .Що стосується соціальної напруги, то це питання особливо актуальне для сучасної України. Справа в тому, що існує величезний розрив між найбільш забезпеченими верствами населення і найменш забезпеченими. Прогресивне оподаткування має сприяти посиленню підтримки громадян з низькими доходами за рахунок збільшення податкового навантаження на громадян з високими доходами.Незважаючи на перераховані переваги, необхідно відзначити, що ставлення до прогресивної шкали оподаткування залишається неоднозначним. При цьому існують протилежні погляди щодо цього питання .Потрібно звернутися до прогресивного обкладення доходів, що має стати одним із заходів, спрямованих на економічний розвиток України .При вирішенні питання про перехід на прогресивну шкалу податків, необхідно враховувати наступні проблеми. По-перше, збільшення податків може призвести до того, що платники податків будуть приховувати свої доходи, а такі масові порушення можуть сприяти не збільшенню надходжень до бюджетів, а їх зниженню. Саме це є основною причиною введення плоскої шкали. Рішення даної проблеми пов'язано з розвитком і вихованням правової культури громадян і подоланням правового нігілізму .По-друге, великі платники податків зазвичай отримують доходи в більш розвинених регіонах країни, що призводить до ще більшої нерівності регіонів у разі, коли податки залишаються в цьому «багатому» регіоні. Подолання цієї проблеми можливе шляхом прийняття відповідних законодавчих встановлень, що дозволяють перерозподілити грошові кошти.По-третє, прогресивне оподаткування може сприйматися як покарання осіб, які отримують більш високі доходи (або навіть «державний рекет»). Дані твердження не зовсім коректні. Так, розвиток середнього класу в Україні тільки відбувається, і збільшення податків не сприятиме розвитку цього шару суспільства. Що ж стосується великих підприємств, громадян з високими доходами, то прогресивна система може розглядатися з соціальної точки зору, тобто як допомога малозабезпеченим верствам населення. Таким чином, соціальна роль бізнесу буде проявлятися і в такому аспекті. Так, в країнах, де багатство має давню історію, заможні люди вважають своїм обов'язком бути людьми респектабельними і витрачати більшу частину своїх коштів на доброчинність. В Україні ж рішенням може бути введення прогресивного оподаткування.Прогресивне оподаткування в перспективі має бути введено в Україні. Такі нововведення є необхідними, але не повинні бути спонтанними, грунтуватися тільки на політичних прагненнях. Зміни пов'язані з глибокою переробкою податкового законодавства, вивченням економічних, соціальних, а головне - правових наслідків. Хотілося б відзначити, що застосування прогресивної шкали в першу чергу має сенс для корпоративного податку, хоча і податок на доходи фізичних осіб має зазнати певних змін.
 

Ольга Вялих

Немає коментарів:

Дописати коментар