Интернет реклама УБС

09.10.14

Загальні принципи поведінки з власником грошових коштів і майна.

1.1. В основу формування, функціонування та вдосконалення системи поводження з власником грошових коштів і майна покладено такі основні засади (принципи), а саме:
1.1.1. Підзвітність. Повинна бути передбачена повна підзвітність власнику грошових коштів і майна відповідно до чинного законодавства
1.1.2. Справедливість. Права власника потрібно захищати Потрібно надавати власнику можливість отримання ефективного захисту в разі порушення його прав, передбачених чинним законодавством.
1.1.3. Прозорість. Потрібно забезпечувати своєчасне розкриття достовірної інформації про всі суттєві факти, що стосуються операцій з власністю власника, в тому числі про його фінансове становище, результати діяльності, структурі управління, а так же вільний доступ до такої інформації власника.
1.1.4. Відповідальність. Обов'язково визнання права власника усіма особами,
У поводженніі з власником всі повинні керуватися у своїй діяльності нормами законодавства, а також етичними нормами поведінки, прийнятими в діловому співтоваристві.
1.1.5. Законність.
2. Забезпечення реалізації прав власника
2.1. Система поведінки всіх осіб, організована і функціонуюча, в першу чергу, спрямована на забезпечення реальних можливостей для власника здійснювати свої права.
2.1.1. Власнику повинні забезпечуватися надійні та ефективні способи обліку прав власності. Власник має право на свій розсуд вільно розпоряджатися належною йому власністю, здійснювати будь-які дії, що не суперечать закону і не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб, в тому числі відчужувати свою власність у власність інших осіб.
2.1.2. Власник повинен мати повне право самостійно управляти своєю власністю.
2.1.3. Власник має право на отримання дивідендів від своєї власності, що досягається за допомогою:
створення прозорого і зрозумілого механізму визначення розміру дивідендів;
забезпечення найбільш зручного для власника порядку виплати дивідендів;
заходів, що виключають неповну або несвоєчасну виплату оголошених дивідендів.
2.2. Система правильної поведінки з власником покликана служити справі створення реальних механізмів для реалізації основних прав власника.


3. Етичні аспекти в діяльності.
3.1. У своїй діяльності стосовно власника всі особи повинні керуватись наступними принципами етики:
чесність;
сумлінність;
справедливість;
правомірність;
прозорість.

3.2. У взаємовідносинах з власником всі особи повинні дотримуватися:
принципів взаємоповаги та взаємної вигоди;
ділові відносини передбачають високий професійний рівень роботи, своєчасне надання високоякісних послуг, швидке проведення розрахунків;
Не повинні допускатися ніякі спроби чинити тиск та здійснення інших дій, що можуть вплинути на рішення, що приймаються власником.


Ольга Вялих

Немає коментарів:

Дописати коментар