Интернет реклама УБС

16.11.14

Генштаб - робочий орган з розробки успішних військових операцій

Генштаб, провідний орган військового управління, за визначенням відомих воєначальників є «мозком армії».

Цей найважливіший елемент військової організації держави відіграє помітну, а з часом і найважливішу роль в житті армії. Генштабісти завжди повинні бути разом з військами в дні поразок і перемог, закладаючи і зміцнюючи традиції, які дозволяють нинішньому поколінню українських офіцерів гідно виконувати всі поставлені завдання щодо забезпечення військової безпеки України.

Генеральний штаб Збройних сил України є центральним органом військового управління Міноборони України і основним органом оперативного управління Збройними силами України. Повноваження Генерального штабу не обмежуються тільки рамками завдань, які стоять перед Збройними силами, а й охоплюють питання забезпечення військової безпеки і оборони держави в цілому. 

В роки 2-ї світової війни:

Генеральний штаб в СРСР, як орган стратегічного керівництва, в роки 2-ї світової війни підпорядковувався Ставці Верховного Головнокомандування.

Перш ніж стати ефективним робочим органом Верховного Головного Командування, Генштаб пройшов шлях пошуків свого місця і ролі в стратегічному керівництві, своєї організаційної структури і методів своєї роботи. Перші дні війни показали, що розпорошуючи свої зусилля на безліч різних питань, він не міг зосередитися на оперативній роботі по керівництву Збройними Силами у вкрай важкій обстановці. Знадобилося терміново змінити його організаційну структуру і передати ряд функцій і завдань іншим управлінням НКО, переглянути розпорядок роботи, уточнити функції всіх посадових осіб, затвердити роль ГШ певним документом (положення про Генштаб).

Відповідно до Постанови ДКО № 300 від 28 липня 1941 року з Генштабу були передані до складу:
а) новоствореного Головного управління формування та укомплектування військ - організаційне та мобілізаційне управління, управління по укомплектуванню військ;
б) апарату начальника тилу Червоної Армії - відділ військових сполучень;
г) управління устрою тилу і постачання в липні 1941 року було перетворено в Управління устрою тилу, озброєння і постачання Генерального штабу, а в серпні воно було передано в апарат начальника тилу Червоної Армії, крім відділів загального планування, організації та устрою тилу.
Сталися необхідні зміни в управліннях, зокрема, були створені напрямки на кожен діючий фронт у складі начальника напряму, його заступника і 5-10 офіцерів-операторів.
Крім того, було створено спеціальну групу офіцерів (корпус офіцерів ГШ) для зв'язку з військами, перевірки виконання директив, наказів і розпоряджень Верховного Головнокомандування, Наркома оборони та Генерального штабу, забезпечення Генштабу оперативною, безперервною і точною інформацією про обстановку, для допомоги штабам і військам .
Відповідно до зміни організаційної структури були уточнені функції, завдання та обов'язки в цілому Генштабу та його управлінь. Але головна увага його зосереджувалася на оперативно-стратегічних питаннях, всебічному і глибокому вивченні обстановки, на аналізі та забезпеченні рішень Ставки Верховного Головного Командування в організаційному відношенні.
В результаті реорганізації Генштаб став більш працездатним, оперативним органом і зміг набагато результативніше виконувати покладені на нього завдання протягом всієї війни. Звичайно, вдосконалення оргструктури Генштабу здійснювалося в ході війни, але воно було досить незначним.
Для злагодженої та плідної діяльності необхідно було впорядкувати роботу відділів, управлінь та в цілому Генерального штабу. Потрібен був певний порядок цілодобової роботи.
Розпорядок дня Генерального штабу був визначений наказами № 0095 {109} та № 006955 {110} за підписом начальника оперативного управління генерал-майора А. М. Василевського. Розпорядок роботи Генштабу ніколи не порушувався. Були визначені час, місце роботи і відпочинку начальника Генерального штабу та його заступників.
Як правило, про оперативно-стратегічне становище, відданих за ніч розпорядженнях військам фронтів, проханнях командувачів доповідалося три рази на добу. Вранці з 10.00 до 11.00, з 15.00 до 16.00 доповідав у Ставку заступник начальника Генштабу (найчастіше начальник оперативного управління). Крім того, ввечері підсумкову доповідь робив начальник Генштабу (з 21.00 до 3.00).
До цього часу готувалися певні документи, 
- Карта стратегічної обстановки (масштаб 1: 2 500 000) на 3-5 доби;
- Карта оперативної обстановки масштабом 1: 200 000 кожного фронту на 2-3 діб. Положення радянських військ відображалося до дивізії включно (а іноді до полку);
- Бойові донесення кожного фронту.
Всі ці документи представлялися начальнику Генерального штабу, з ними він слідував для доповіді Верховному Головнокомандувачу.
Крім цього, розпорядком дня передбачалися наступні питання:
- Повідомлення в Ставку ВГК. 4.00, 16.00;
- Початок робочого дня - 7.00;
- Підпис і доповідь оперативного зведення - 8.00, 20.00;
- Повідомлення в Іформбюро - 8.30, 20.30;
- Оперативне орієнтування - 22.00-23.00;
- Бойове повідомлення в Ставку - 23.00.

В роботі поступово вироблявся певний стиль, встановлювалися плановість і порядок. Генеральний штаб швидко входив в той ритм, який диктувала війна.
Основним змістом його діяльності були:
- Збір та аналіз даних по обстановці;
- Підготовка висновків і пропозицій для Ставки ВГК;
- Розробка планів кампаній і стратегічних операцій;
- Розробка та доведення директив, наказів і розпоряджень Верховного Головнокомандування, контроль за їх виконанням;
- Створення необхідних угруповань;
- Організація стратегічної взаємодії;
- Організація, підготовка і використання стратегічних резервів та їх перегрупування;
- Керівництво військовою розвідкою;
- Надання допомоги командуванню і фронтам в підготовці військ до операцій та в управлінні їх бойовими діями;
- Узагальнення досвіду війни, розвиток військового мистецтва.

З приходом на посаду заступника начальника Генерального штабу А. І. Антонова пропонувалося, зокрема, першу доповідь в 10 -11 годин дня робити по телефону, доповідь заступника начальника Генштабу зберегла час з 16.00 до 17.00. Час для підсумкової доповіді також зберігся. В цей час доповідалися, крім обстановки, проекти директив, наказів і розпоряджень. За ступенем важливості вони сортувалися в різнокольорові папки. У червону папку вкладалися директиви, накази, плани розподілу особового складу, озброєння, бойової техніки, боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. В синю папку призначалися документи другої черги (зазвичай це були різного роду прохання). Зміст зеленої папки складали подання до звань, нагород, пропозиції та накази про переміщення і призначення. У міру важливості документи підписувалися, і їм давався хід.
Документи для доповіді ретельно відпрацьовувалися, формулювання вигострювалися неодноразово, картами займався особисто начальник інформаційного відділу. Кожен штрих, що наносився на карту, ретельно вивірявся з даними фронтів.

Важливе місце в роботі Генерального штабу займала організація зв'язку і взаємодії зі штабами армій союзників.
При Генеральному штабі практично з початком війни були акредитовані військові місії союзників: від США на чолі з генералом Діном, Великобританії - генералом Берлузом, Уряду котра бореться Франції - генералом Латр де Тассіньї. Були місії від Норвегії, Чехословаччині, Югославії.
В свою чергу, при штабах союзних армій були засновані радянські військові місії, які підпорядковувалися Ставці через Генеральний штаб і не входили в компетенцію послів.
Генштаб грав важливу роль в підготовці Тегеранської, Ялтинської та Потсдамської конференцій, особливо в підготовці військових питань. На Ялтинській конференції виступив з доповіддю про становище на радянсько-німецькому фронті заступник начальника Генштабу генерал армії А. І. Антонов. З 1943 року американцями і англійцями стала надаватися в Генштаб інформація про підготовку операції «Оверлорд». Крім цього, в Генштаб надходили відомості від штабів союзницьких військ про бойові дії авіації в межах 100 миль від позицій російських військ.

Сьогодні :

Комітет начальників штабів Збройних сил США

Вищим оперативним і адміністративним органом збройних сил США є комітет начальників штабів (КНШ). Він виконує також роль консультативного органу і штабу в ланцюзі оперативного управління між міністром оборони і головнокомандуючими (командувачами) об'єднаними і спеціальними командуваннями збройних сил.

Організація і функції комітету начальників штабів.

КНШ складається з голови і чотирьох членів: начальників штабів трьох видів збройних сил (армії. ВВС, ВМС) і коменданта морської піхоти, який бере участь у роботі комітету тільки при обговоренні питань, що відносяться до морської піхоти.
Голова комітету начальників штабів є вищим за посадою офіцером у збройних силах США. Він призначається президентом за рекомендацією і за згодою сенату з числа генералів (адміралів) строком на два роки. Крім участі в роботі КНШ в якості його голови, він готує порядок денний засідань комітету та інформує міністра оборони про ті питання, по яких члени комітету не мають єдиної думки. Голова здійснює також загальне керівництво роботою об'єднаного штабу.

Члени комітету начальників штабів несуть відповідальність за свій вид збройних сил. На них покладені такі завдання: адміністративне керівництво своїми видами збройних сил, участь у плануванні та розробці пропозицій КНШ, участь в оперативному керівництві військами в якості представника органу (штабу) міністерства оборони. Вони виконують роль головних військових радників президента, Ради національної безпеки і міністра оборони.

Комітет начальників штабів має такі основні функції:
- Розробляє стратегічні плани і забезпечує стратегічне керівництво збройними силами, включаючи керівництво операціями, які проводять головнокомандувачі об'єднаними і спеціальними командуваннями; 
- Розробляє зведені плани військової мобілізації і тилового забезпечення;
- Дає рекомендації міністру оборони щодо створення та організаційної структури об'єднаних і спеціальних командувань;

- Перевіряє плани головнокомандувачів об'єднаними командуваннями;
- Планує проведення об'єднаних операцій, а також бойову й оперативну підготовку військ;
- Представляє міністру оборони міркування з військовим потреб і стратегічного планування, необхідні для розробки бюджетів, програм надання військової "допомоги" іноземним державам, планів мобілізації промисловості і програм наукових досліджень.

Робочим органом комітету начальників штабів є об'єднаний штаб, який здійснює безпосередню розробку планів і заходів, що стосуються збройних сил в цілому.


Об'єднаний штаб налічує 400 офіцерів і складається з семи управлінь: особового складу, оперативного, планування, зв'язку та електроніки, моделювання і програшу різних варіантів війни, тилу та адміністративного.

Кожне управління складається з відділів і виконує функції відповідно зі своїм призначенням. Організаційна структура об'єднаного штабу може змінюватися в залежності від обстановки і з урахуванням завдань, які стоять перед КНШ і штабом . Його особовий склад представлений приблизно порівну від сухопутних військ, ВПС і ВМС (включаючи морську піхоту). У комітеті начальників штабів, але поза рамками офіційного об'єднаного штабу є, крім того, велика кількість різних організацій - директоратів, агентств, спеціальних груп і т. д., які підпорядковані або оперативному управлінню, або управлінню планування, або безпосередньо начальнику об'єднаного штабу. Фактично вони входять до складу об'єднаного штабу, але на них не поширюється встановлений конгресом ліміт в 400 офіцерів. З урахуванням цих органів у КНШ працює до 2000 осіб, з яких близько 1000 офіцерів.

Підпорядковані комітету начальників штабів органи .

В даний час створено десять управлінь міністерства оборони, з яких чотири підкоряються міністру оборони через КНШ:  розвідувальне, ядерних боєприпасів, зв'язку та картографічне.

В даний час в збройних силах США існує шість об'єднаних і два спеціальних командування. Сили і засоби, що входять до їх складу, відповідно до закону 1958 року в оперативному відношенні підкоряються головнокомандувачу (командувачу) цими командуваннями. При виконанні бойових завдань командування підкоряються міністру оборони і президенту через КНШ. Бойові завдання їм визначаються і ставляться міністром оборони за згодою президента через комітет начальників штабів.
Кожне з шести об'єднаних командувань має бойові завдання, що відповідають певному географічному району, а кожен головнокомандувач несе відповідальність за підготовку планів ведення бойових дій в зоні його відповідальності.
Бойові завдання, що стоять перед об'єднаними і спеціальними командуваннями, можна сформулювати наступним чином:
- Ведення бойових дій, стратегічних або не стратегічних за масштабом і різних за напруженістю;
- Забезпечення безпеки певних районів, починаючи від захисту та евакуації населення США н кінчаючи нанесенням ядерного удару збройними силами;
- Підготовка планів для великої кількості можливих варіантів ведення бойових дій [планування на випадок непередбачених обставин); 
- Надання військової допомоги;
- Забезпечення американського військового представництва та участі у багатосторонніх союзах.

Об'єднане командування військ готовності (до 1972 року - ударне командування) створено з метою забезпечення можливостей для швидкого перекидання по повітрю бойових сил і засобів на заморські території, якщо цього вимагає обстановка. Крім того, командування несе відповідальність за ведення бойових дій в разі необхідності в районах Близького і Середнього Сходу, Південно-Східної Азії та Африки (на південь від Сахари).
Об'єднані командування збройних сил США в Європейській зоні та зоні Тихого океану в основному несуть відповідальність за ведення бойових дій у відповідних географічних районах при будь-яких непередбачених обставинах. Головнокомандувач об'єднаним командуванням збройних сил США в Європейській зоні одночасно є верховним головнокомандувачем об'єднаними збройними силами НАТО в Європі і відповідає за ведення бойових дій в Європі, здійснюваних спільно зі збройними силами країн - учасниць НАТО або ж тільки збройними силами США, якщо цього вимагає обстановка.

Об'єднане командування збройних сил США в зоні Атлантичного океану не має в своєму складі з'єднань і частин сухопутних військ і ВПС.

Спеціальне командування повітряно-космічної оборони забезпечує протилітакову, протиракетну та протикосмічну оборону континентальної частини США. Командувач командуванням ВКО одночасно є головнокомандувачем об'єднаного командування ВКО Північноамериканського континенту, що складається з американських і канадських сил і засобів ВКО.

Оперативне управління збройними силами.

Для забезпечення президента, міністра оборони і комітету начальників штабів інформацією про збройні сили США і їх союзників, противника і нейтральних країн, про стан стратегічних наступальних і оборонних сил, а також іншими відомостями в США створена глобальна система оперативного управління збройними силами. Вона дозволяє за допомогою комп'ютерів накопичувати, аналізувати і видавати необхідні для прийняття рішень дані, а також в короткі терміни передавати накази і розпорядження. Глобальна система оперативного управління збройними силами США являє собою комплекс стаціонарних та рухомих командних центрів і пунктів, обладнаних обчислювальною технікою та об'єднаних в єдине ціле за допомогою засобів зв'язку.
Основними абонентами системи є основний і запасний командні центри і повітряний командний пункт збройних сил. Всі вони підпорядковані оперативному управлінню об'єднаного штабу комітету начальників штабів збройних сил США.
Основний командний центр розташований в Пентагоні (м. Вашингтон). Він оснащений сучасними засобами зв'язку, а також обробки і відображення обстановки. Тут організовано цілодобове чергування на чолі з генералом (адміралом).
Запасний командний центр обладнаний в штаті Меріленд, а повітряний командний пункт - на літаках. Обидва вони, так само як і основний командний центр, оснащені відповідними засобами зв'язку та обробки даних і знаходяться в готовності взяти на себе управління збройними силами замість основного командного центру (у разі необхідності).
Командний центр збройних сил спирається на автоматизовані системи управління видів збройних сил і командувань.
Командний центр має свій вузол зв'язку, який може встановлювати зв'язок з командними пунктами видів збройних сил, об'єднаних і спеціальних командувань, а також з оперативними органами державного управління, органами розвідки і т. д.
Для забезпечення зв'язком президента США з міністерством оборони, комітетом начальників штабів та міністерствами видів збройних сил, міністром оборони і комітетом начальників штабів з міністерствами видів збройних сил, об'єднаними спеціальними командуваннями, міністерств видів збройних сил з головними штабами і командуваннями, об'єднаних і спеціальних командувань між собою і підлеглими командуваннями у збройних силах США створена об'єднана система зв'язку міністерства оборони, яка займає провідне становище в національній системі зв'язку. Вона являє собою комплекс ретрансляційних вузлів, з'єднаних між собою магістральними лініями, до яких за допомогою місцевих ліній підключаються кінцеві вузли, обслуговуючі вищі органи управління збройних сил.

Основними компонентами об'єднаної системи зв'язку міністерства оборони є глобальні системи сухопутних військ, ВПС і ВМС, автоматизована система цифрового зв'язку, автоматизована система телефонного зв'язку, автоматизована система закритого телефонного зв'язку, військова супутникова система зв'язку, а також засоби зв'язку, щоб забезпечити глобальну систему оперативного управління збройними силами Сполучених Штатів Америки, і спеціальні стратегічні мережі зв'язку.

Комітет начальників штабів - це колегіальний орган оперативного управління збройними силами. Він працює під безпосереднім керівництвом міністра оборони і президента країни. Рішення в ньому приймаються голосуванням. Питання, які виносяться на обговорення КНШ, відбираються безпосередньо головою комітету. Про всіх питаннях, по яких не було досягнуто одностайності в комітеті, голова інформує міністра оборони. В цьому випадку документ повертається до комітету чи передається на вирішення міністру оборони або президенту.
Голові КНШ надано право приймати і самостійні рішення з подальшою інформацією членів комітету в наступних випадках:
- При терміновій необхідності використання збройних сил, коли час не дозволяє провести консультацію з членами КНШ;
- Коли порядок використання збройних сил був заздалегідь визначений директивами, планами та вказівками КНШ;
- Якщо голові відома загальна точка зору членів комітету з аналогічних питань;
- Коли питань не настільки важливі, щоб консультуватися з членами КНШ.

У зв'язку з тим що стратегічне командування і керівництво збройними силами тісно переплітаються з плануванням зовнішньої політики, координація стратегічних і зовнішньополітичних планів найчастіше проводиться між представниками КНШ і державного департаменту. Це значить, що комітет начальників штабів чинить серйозний вплив на розробку політичних планів уряду.

В Україні:
Поряд з управлінням повсякденною діяльністю Збройних сил, щоденним вирішенням питань військового будівництва, в число основних функцій Генерального штабу повинні входити: організація планування оборони України; розробка планів стратегічних операцій; керівництво діяльністю військових розвідувальних органів; організація планування мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні; координація діяльності інших військ, військових формувань і органів в галузі оборони.

Крім того, Генеральний штаб організує розробку пропозицій щодо формування та проведення державної політики в галузі оборони і бере участь в її проведенні.

Бути офіцером Генерального штабу - це не тільки почесно для будь-якого офіцера Української армії, це насамперед складна і відповідальна робота.

Для служби в Генеральному штабі повинні отбіраються найбільш підготовлені офіцери з головних штабів видів і штабів родів військ Збройних сил, а також кращі представники штабів оперативних напрямків. На вищі військові посади повинен проводитися відбір офіцерів і генералів, котрі домоглися високого рівня злагодженості підлеглих їм органів управління та військ, а також володіють необхідними індивідуальними якостями. Останню умову можна вважати головною.

Аналітичне мислення, широкий кругозір, внутрішня потреба і звичка до вдосконалення свого професійного рівня - це тільки деякі риси, які повинен мати кандидат на службу в Генеральному штабі.

Все офіцери при відборі повинні проходити співбесіду і перевірку рівня професійної підготовленості безпосередньо в структурних підрозділах Генерального штабу. Насамперед оцінюється здатність офіцерів творчо і нестандартно підходити до вирішення всіх поставлених завдань. Цінується гнучкість мислення по широкому спектру питань забезпечення військової безпеки держави. Офіцер Генерального штабу, на прикладі історії України, історії інших держав повинен мати уявлення про місце і роль армії в державі і суспільстві, про роль України в минулому, сьогоденні і майбутньому світі, володіти питаннями геополітики, геоекономіки, процесів глобалізації суспільства.

Ефективним інструментом якісного комплектування військових посад у Генеральному штабі є державний і відомчий кадровий резерв Збройних сил. На засіданнях атестаційної комісії Міністерства оборони має бути запроваджений метод розгляду кандидатів на військові посади на альтернативній основі - на одну вакантну військову посаду  повинні представлятися не менше трьох кандидатів.

Військова думка не стоїть на місці. Удосконалюється озброєння, змінюються форми і способи ведення військових дій. Все це потрібно знати і щодня враховувати в ході виконання завдань і прийняття управлінських рішень. Широкий кругозір офіцера Генерального штабу повинен охоплювати сферу політичних і економічних відносин як всередині країни, так і за її межами. Необхідно щодня володіти повною інформацією про все що відбувається в Україні та за кордоном в галузі військового будівництва і розвитку збройних сил, військового та державного управління, у сфері підготовки та застосування військ і сил.

Професійна підготовка будь-якого офіцера в Збройних силах - це процес повсякденний і безперервний. Генерали і офіцери Генерального штабу не виняток. Крім усього сказаного, офіцер Генерального штабу повинен бути безумовним патріотом України, духовно-моральним і у всіх відносинах здоровим громадянином Вітчизни.

Служба безпеки України шукає зрадників у штабі АТО, у Генеральному штабі і має намір приділити особливу увагу колишнім керівникам СБУ, МВС та Міноборони, які відкрито фінансують тероризм. Про це повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко, виступаючи на парламентських слуханнях з обороноздатності країни. 

Наливайченко зазначив, що за президентства Віктора Януковича контррозвідка в країні практично не працювала. Співробітники ФСБ, ГРУ Російської Федерації проникали до керівного складу Міністерства оборони України, Генштабу, інших формувань. 

Зі слів голови відомства, СБУ фіксує злочини, пов'язані з державною зрадою в Міноборони. "У тому числі на високому рівні ми виявляємо людей, які відверто шпигують зараз на користь агресора в штабі АТО", - додав він. 

В Україні має бути створений Національний центр управління обороною Украіни. Національний центр повинен охопити всі ланки керівництва Збройними силами, а також дозволить скоординувати зусилля міністерств і відомств, що беруть участь в реалізації єдиного плану оборони країни. Повинна бути створена вертикально інтегрована багаторівнева система автоматизованого управління і сформовано єдиний інформаційно-керуючий простір, що забезпечує спільні дії різнорідних сил і засобів. Крім того, Національний центр повинен стати основним інструментом управління мобілізацією країни.

В Центрі управління обороною України повинні будуть використані тільки проривні технології, найсучасніші рішення в програмному забезпеченні. Оснащення ними дозволить оперативно відображати обстановку з будь-якого регіону, а також району дій військ (сил), в тому числі ті, що знаходяться на значних відстанях від пунктів постійної дислокації.

П. Король
О. Майстренко

Немає коментарів:

Дописати коментар