Интернет реклама УБС

23.03.19

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Верховної Ради України провів круглий стіл на тему: "Розвиток територій. Актуальні проблеми містобудування"

У заході, проведеному Комітетом разом із Асоціацією міст України в рамках проекту "Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні" (ПУЛЬС), який реалізує Асоціація міст України за підтримки USAID, взяли участь народні депутати, представники Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Асоціації міст України, органів місцевого самоврядування, провідні експерт та науковці.
Перший заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Дмитро Андрієвський, відкриваючи засідання, наголосив на тих питаннях, які виникли та потребують обговорення після прийняття 16 листопада 2017 р. у першому читанні Верховною Радою законопроекту про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» №6403. Цим законопроектом вдосконалюються питання створення проектної документації для об’єднаних територіальних громад, які сьогодні потребують підтримки та законодавчого врегулювання своєї діяльності.
Д.Андрієвський повідомив, що під час підготовки до другого читання до законопроекту надійшло близько 500 правок, які передбачають внесення серйозних змін до цього проекту. Також було проведення опитування у ряді регіонів щодо концептуальних положень і тих положень, які в першу чергу потрібні органам місцевого самоврядування.
«Не є таємницею, що значна територія населених пунктів знаходиться у приватній власності і іноді про створенні проектної документації є необхідність змінювати функціональне призначення, є певні обтяження, які зменшують привабливість тієї чи іншої ділянки, тоді власник несе певні втрати. Тому механізм узгодження є вкрай важливим. Потребує удосконалення також ряд інших важливих питань», - зазначив Д.Андрієвський.
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан у виступі зазначив: «Ми підійшли до того етапу, коли подальше проведення адміністративної реформи зупиняється, тому що не врегульовані певні питання, які стоються саме містобудівної діяльності. У цьому законопроекті зроблено акцент на об’єднання територіальних громад ( сформовано 665)».
О.Слобожан відзначив важливість того, щоб цей законопроект орієнтувався на позицію органів місцевого самоврядування, які безпосередньо будуть жити по цим законодавчим нормам.
Учасники засідання під час обговорення законопроекту зазначали, що просторове територіальне планування - один із головних інструментів входження України в Європу. Саме тому необхідно наблизити українське "містобудівне планування" до принципів "просторового планування" європейських країн.
Для цього необхідним є внесення зміни містобудівного законодавства в частині просторового територіального планування з урахуванням об’єднаних територіальних громад, а також перегляду системи планування розвитку територій, формування такої системи, яка охоплювала б усі рівні адміністративно-територіального устрою: формулювання мети та визначення державних пріоритетів на національному рівні, встановлення пріоритетів для досягнення цілей на регіональному рівні з подальшою конкретизацією та деталізацією їх на місцевому рівні - у містах, селах, селищах, об’єднаних територіальних громадах.
Можливі шляхи законодавчого вирішення проблем містобудівного розвитку пропонується вирішити у законопроекті 6403, який зокрема передбачає:
- запровадження нових підходів при розробленні документації з просторового планування (містобудівної документації), удосконалення її структуру та забезпечення переходу від простого розподілу території за функцією до планування процесів розвитку територій з урахування ресурсів у часі;
закріплення провідного значення документації з просторового планування (містобудівної документації) у врегулюванні розвитку населених пунктів і територій;
проведення комплексної експертизи для всіх видів документації з просторового планування (містобудівної документації);
розмежування функцій державних органів влади та органів місцевого самоврядування при розробленні, затвердженні та реалізації документації з просторового планування (містобудівної документації);
запровадження нового виду документації з просторового планування (містобудівної документації) на місцевому рівні - плану об'єднаної територіальної громади;
розширення повноважень органів місцевого самоврядування в прийнятті рішень щодо планування територій шляхом введення місцевих правил регулювання забудови, які мають встановити порядок регулювання забудови та іншого використання територій і об'єктів у населених пунктах, на територіях об'єднаних територіальних громад;
забезпечення доступності та публічності документації з просторового планування (містобудівної документації) через Державний реєстр документації з просторового планування (Реєстр просторового планування) на офіційному веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури та містобудування;
запровадження реального зв'язку програм соціально-економічного розвитку із документацією з просторового планування (містобудівною документацією);
створення прозорого, ефективного та неконфліктного механізму урахування громадських інтересів при розробленні документації з просторового планування (містобудівної документації);
вирішення проблем неузгодженості земельного та містобудівного законодавства шляхом розроблення класифікатора функціонального призначення територій, узгодженого із класифікатором цільового призначення земельних ділянок;
створення механізму забудови окремих земельних ділянок в існуючій забудові; забезпечення розроблення галузевих схем;
вирішення проблем неузгодженості пам'яткоохоронного і містобудівного законодавства, зокрема, визначення історико-архітектурного опорного плану як вихідних даних для розроблення документації із просторового планування (містобудівної документації).
Учасники круглого столу акцентували на тих питаннях, які потребують подальшого врегулювання і законодавче вирішення яких не передбачено законопроектом №6403.
Промовці звертали увагу на неврегульовані питання щодо:
 градації містобудівних умов і обмежень для різних об'єктів (для житла, промисловості тощо) і для різних населених пунктів (залежно від розміру, характеру економічного розвитку та природних ресурсів тощо);
 контролю за розробленням та реалізацією документації з просторового планування (містобудівної документації);
 відповідальності за відповідність документації з просторового планування (містобудівної документації) законодавству, будівельним нормам та документації вищого рівня;
комплексної містобудівної реконструкції (кварталів, мікрорайонів, інших територій), комплексної забудови та реабілітації містобудівного і середовища;
 реального страхування в містобудівній діяльності тощо.
За результатами обговорення актуальних проблем містобудівної діяльності та просторового планування учасники круглого столу ухвалили відповідні рекомендації Кабінету Міністрів, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та органам місцевого самоврядування.

Немає коментарів:

Дописати коментар